Το FDA εγκρίνει τη χορήγηση ticagrelor σε στεφανιαίους ασθενείς. PDF Εκτύπωση E-mail


Σύμφωνα με την πολυαναμενόμενη μελέτη Plato, η τικαγρελόρη (ticagrelor) υπερέχει της κλοπιδογρέλης καθώς, αφενός, μειώνει σε μεγαλύτερο ποσοστό τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου, αφετέρου, οι δόσεις της είναι μικρότερες οπότε και καθίσταται καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς.
Με κινητήριο μοχλό τα  αποτελέσματα της μελέτης αυτής το FDA εγκρίνει τη χορήγηση του αντιαιμοπεταλιακού φαρμάκου ticagrelor  στην πρόληψη θρόμβωσης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.   

Διαβάστε το άρθρο.