Τα κύρια θέματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο HEART VESSELS & STROKE. PDF Εκτύπωση E-mail


 
 
Heart Vessels & Stroke: Σύντομη αποτίμηση του Συνεδρίου

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το συνέδριο HEART VESSELS & STROKE στις 21-23 Ιανουαρίου 2011, όπου κορυφαίοι Έλληνες και διεθνούς φήμης επιστήμονες παρουσίασαν τα τελευταία δεδομένα στον τομέα των καρδιαγγειακών νόσων.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες μελέτες που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο χρόνο και αναμένονται ν’ αλλάξουν την πορεία της Καρδιολογίας τα επόμενα χρόνια.Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 3 μελετών, οι οποίες εξέτασαν μερικούς νέους αντιθρομβωτικούς φαρμακευτικούς παράγοντες για την προφύλαξη ασθενών με κολπική μαρμαρυγή από θρομβοεμβολικά συμβάντα.

Συγκεκριμένα η μελέτη RELY επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του dabigatran, έναν άμεσο αναστολέα της θρομβίνης σε σχέση με το warfarin για την πρόληψη καρδιοεμβολικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, ενώ στη μελέτη ROCKET AF το rivaroxaban (άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa) αποδείχτηκε ισοδύναμο του warfarin. Τέλος στη μελέτη AVERROES, που σταμάτησε πρόωρα, το apixaban αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό από την ασπιρίνη στην πρόληψη θρομβοεμβολικών συμβάντων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που δεν μπορούν να λάβουν αντιπηκτική αγωγή.

Στον τομέα της στεφανιαίας νόσου αναφέρθηκαν τα ευρήματα της μελέτης PLATO, στην οποία αποδείχτηκε η υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ενός νέου αντιαιμοπεταλιακού φαρμακευτικού παράγοντα (Ticagrelor) σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Η μελέτη SHIFT τεκμηρίωσε τη θετική επίδραση της ivabradine σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σφύξεις > 70 bpm. Στη μελέτη CREST εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε σχέση με την αγγειοπλαστική στη συμπτωματική καρωτιδική αθηροσκλήρωση και αποδείχτηκαν ισοδύναμες.

Στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μελετών MADIT, CRT και RAFT. Η πρώτη απέδειξε την ευεργετική επίδραση της αμφικοιλιακής βηματοδότησης ως προς την επιβίωση ασθενών με ήπια καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ στη μελέτη RAFT αποδείχτηκε ότι η προσθήκη ενός εμφυτεύσιμου απινιδωτή σε ασθενείς με ήπια καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνει τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

Ακόμη παρουσιάστηκαν λεπτομερή επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την επίπτωση και τη διαστρωμάτωση κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής και τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή της. Τέλος παρουσιάστηκε ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της αθηρωματικής πλάκας και της ανάπτυξης του θρόμβου στα αγγεία που είναι τα βασικά αίτια του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, και ο ρόλος των αντιπηκτικών στη θεραπεία του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σε μια ξεχωριστή συνεδρία αναφέρθηκαν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ιατρικής αντιμετώπισης της καρωτιδικής νόσου και με εποικοδομητικό αντίλογο, στοιχείο που είναι ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για το θέμα αυτό, συζητήθηκαν όλες οι πτυχές αυτού του ζητήματος. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική και καινοτόμο συνάντηση δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εργασίας οι οποίες μέσα από εποικοδομητικό και λεπτομερή διάλογο όλων των συμμετεχόντων με τους εμπειρογνώμονες σε κάθε τομέα, τα καταγεγραμμένα στοιχεία του οποίου είναι διαθέσιμα, αποσαφηνίστηκαν τυχόν ασάφειες και αναπάντητα ερωτήματα (π.χ. ποιο είναι το διάστημα κατά την οποία μια διαταραχή ρυθμού πρέπει να θεωρηθεί κολπική μαρμαρυγή) και εξήγησε ποια είναι η κατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια για τη θεραπεία του εγκεφαλικού επεισοδίου και της κολπικής μαρμαρυγής.

Συζητήθηκαν επίσης οι τρέχουσες τεχνικές για τη διάγνωση (implantable loop recorders) και τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής και τις επιπλοκές της (κατάλυση, συσκευές για σύγκλιση ωτιαίου αριστερού κόλπου).

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι πλέον σημαντικές μελέτες που αφορούν την αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και αναλύθηκαν οι μελλοντικές προοπτικές στον τομέα αυτό, ενώ ακόμη έγινε και ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του κινδύνου αιμορραγίας (HAS BLED score) σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.

Έγινε επίσης μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των προσφάτως δημοσιευμένων κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διάγνωση και θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου από την American Heart Association και American Stroke Association και τέλος συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες.

Την τελευταία μέρα του συνεδρίου έγινε ειδική αναφορά στα καρδιοεμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια και αναλύθηκε η παθοφυσιολογία τους, οι τεχνικές με τις οποίες επιβεβαιώνεται η διάγνωση και καθορίζεται η έκταση της βλάβης του εγκεφάλου. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τη θεραπευτική προσέγγιση αυτών των περιστάσεων.

Κατά την τελευταία συνεδρία συζητήθηκαν τα διλήμματα στη θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με καρδιοεμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο, μέσω κλινικών παραδειγμάτων τα οποία αποσαφήνισαν πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινή κλινική πρακτική.