Κατευθυντήριες Οδηγίες


1 Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της ανευρυσματικής υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από την AHA/ASA. 2192
2 Αντιθρομβωτική αγωγή και πρόληψη της θρόμβωσης: νέες κατευθυντήριες οδηγίες του American College of Chest Physicians CHEST guidelines. 2060
3 Κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης και θεραπείας των νοητικών διαταραχών και της άνοιας. (2011) 1920
4 Κατευθυντήριες Οδηγίες για προφύλαξη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους.(2011) 2231
5 Kατευθυντήριες οδηγίες από την ESC για την αντιμετώπιση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς επίμονη ανάσπαση του διαστήματος ST. (2011) 1609
6 Kατευθυντήριες οδηγίες για τη νόσο εξωκρανιακών καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών.(2011) 1640
7 Kατευθυντήριες οδηγίες για την δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων από την AHA/ASA.(2011) 1983
8 Kατευθυντήριες οδηγίες για την πρωτογενή πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων από την AHA/ASA.(2010) 1888
9 Οι οδηγίες της American Heart Association για το CPR.(2010) 1684
10 Kατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου από την AHA/ASA.(2010) 1852
11 Kατευθυντήριες οδηγίες της American Heart Association για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών κατά τη φάση της αποκατάστασης.(2010) 1719
12 Kατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής από την European Society of Cardiology.(2010) 1716
13 Κατευθυντήριες οδηγίες της German Society of Neurology για τη νευρογενή δυσφαγία.(2010) 1688
14 Kατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής αιμορραγίας από την American Stroke Association.(2010) 1837
15 Kατευθυντήριες οδηγίες της αμερικανικής διαβητολογικής εταιρείας για το σακχαρώδη διαβήτη. (2010) 1638
16 Οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Εγκεφαλικών - AEE - για τη Διερεύνηση Παροδικών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Επαναπροσδιορισμός του όρου «Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό».(2009) 1517
17 Κατευθυντήριες oδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της European Stroke Organization (2008) 1982