Νοσηλευτικό προσωπικό PDF Εκτύπωση E-mail

Οι νοσηλεύτριες στη μονάδα έχουν ρόλο ιδιαίτερης σημασίας γιατί παρέχουν την περισσότερη νοσηλεία από την ομάδα. Οι νοσηλεύτριες κατέχουν ένα ρόλο –κλειδί γιατί έρχονται σε επαφή με όλα τα μέλη της ομάδας όπως είναι οι διαιτολόγοι, οι ακτινολόγοι, οι φυσιοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση των φυσικών και ψυχολογικών αναγκών των ασθενών. Μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα υγείας στους ασθενείς και τις οικογένειάς τους.
 
Η ειδικευμένη κλινική νοσηλεύτρια μπορεί να:
 
·        Να συμμετέχει στην αξιολόγηση των αναγκών του ασθενούς και στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό της θεραπείας
·        Διαχειρίζεται τη μονάδα σε καθημερινή βάση
·        Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αρρώστου
·        Παρακολουθεί τη συνάντηση της ομάδας για να συζητήσουν την πρόοδο των ασθενών, τους στόχους αποκατάστασης και την κατάρτιση του επόμενου βήματος περίθαλψης  
·        Παρέχει φροντίδα και στήριξη στους ασθενείς για την αντιμετώπιση του άγχους που σχετίζεται με κάποιες βλάβες π.χ. αφασία εκπομπής, γνωστική απώλεια, ακράτεια ούρων κ.ά.
·        Αναγνωρίζει τις φυσικές ανάγκες του ασθενή, εκτιμώντας για παράδειγμα την ικανότητα να φάει και να μιλήσει καθώς και ψυχολογικά προβλήματα όπως κατάθλιψη
·        Αναλαμβάνει την τακτική και την καθημερινή νευρολογική αξιολόγηση του ασθενούς
·        Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές  στους ασθενείς τους συγγενείς καθώς και στα άτομα που παρέχουν φροντίδα στον ασθενή
·        Προλαμβάνει την ανάπτυξη επιπλοκών όπως είναι οι κατακλίσεις
·        Συμβάλλει αποτελεσματικά στην εγκαθίδρυση ενός προτύπου επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των διαφόρων ειδικοτήτων και ταυτόχρονα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και τους θεραπευτές.
·        Συμβάλλει στην παροχή εκπαίδευσης της οικογένειας όσον αφορά το σχέδιο θεραπείας και τα μέτρα που θα πάρει μετά την έξοδό του αρρώστου από τη μονάδα.