Λογοθεραπευτής PDF Εκτύπωση E-mail

Οι θεραπευτές λόγου και γλώσσας καλούνται να βοηθήσουν σε πολλές από τις επιπλοκές του Α.Ε.Ε. όπως είναι οι διαταραχές κατάποσης, οι δυσκολίες σίτισης και τα προβλήματα επικοινωνίας. Μπορεί να βλέπουν τους ασθενείς είτε κάθε μέρα κατά την επίσκεψη είτε μόνο όταν καλούνται από γιατρό ή νοσηλευτή. Η εμπειρία προτείνει ότι οι ασθενείς ωφελούνται περισσότερο όταν οι λογοθεραπευτές είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και των συναντήσεων της ομάδας.
 
Ο θεραπευτής λόγου και γλώσσας μπορεί να:
 
·        Συμμετέχει στην ανάπτυξη της μονάδας
·        Εκτιμάει την ασφάλεια κατάποσης, τόσο αρχικά όσο και καθώς ο ασθενής βελτιώνεται οδηγώντας στην ελάττωση εισροφήσεων και θωρακικών λοιμώξεων.
·        Εκτιμήσει και να διαγνώσει τα προβλήματα επικοινωνίας του ασθενή
·        Παρακολουθεί την καθημερινή επίσκεψη.
·        Να διδάξει ασκήσεις που θα βοηθήσουν τον ασθενή να αναρρώσει απ’ τα προβλήματα δυσκαταποσίας.
·        Να διδάξει ασκήσεις που θα επιτρέψουν στον ασθενή να αναρρώσει από τα προβλήματα επικοινωνίας και στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να επικοινωνεί αποτελεσματικά.
·        Μαθαίνει τεχνικές σίτισης στο νοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους φροντιστές τους.
·        Συναντήσει τους οικείους και να προγραμματίσουν τη θεραπεία και την υποστήριξη μετά την έξοδο.