Εργαζόμενοι στο Ε.Κ.Α.Β. PDF Εκτύπωση E-mail

Ο εργαζόμενος στο ασθενοφόρο( Ε.Κ.Α.Β. ) είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του ασθενούς και του νοσοκομείου. Κατά συνέπεια είναι το πρώτο μέλος της ομάδας που μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του Α.Ε.Ε. ένα ουσιαστικής σημασίας δεδομένο καθώς θεραπείες καθοριστικής αξίας (πχ. Θρομβόλυση) έχουν πολύ μικρό θεραπευτικό παράθυρο.
 
Ενας εργαζόμενος στο ασθενοφόρο μπορεί να:
 
·        Αποτελεί σύνδεσμο της ομάδας Α.Ε.Ε και των ΕΙ διασφαλίζοντας την ομαλή οργάνωση των επειγόντων περιστατικών
·        Αξιολογήσει τον ασθενή και να θέσει την αρχική διάγνωση
·        Μεταφέρει τον ασθενή στο νοσοκομείο
·        Προειδοποιήσει την ομάδα ΑΕΕ στο νοσοκομείο ότι ένας ασθενής με ΑΕΕ βρίσκεται καθ’ οδόν, μέσω μιας τυπικής διαδικασίας ειδοποίησης
·        Να ενημερώσει το προσωπικό των ΕΙ ή την ομάδα ΑΕΕ για την αρχική αξιολόγηση, τη διάγνωση και το χρόνο από την έναρξη του επεισοδίου
·        Να καθησυχάσει τους συνοδούς του ασθενή για το τι του έχει συμβεί