Nέα και Εξελίξεις

1 Η αγγειοπλαστική της καρωτίδας με χρήση stent δεν είναι κατώτερη της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ασυμπτωματική στένωση της καρωτίδας. 1048
2 Μετά από 10ετή παρακολούθηση των ασθενών της μελέτης CREST η αγγειοπλαστική της καρωτίδας είναι ισότιμη της ενδαρτηρεκτομής. 1066
3 Η χορήγηση πιογλιταζόνης σε ασθενείς με παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο και αντίσταση στην ινσουλίνη, μειώνει τον κίνδυνο των υποτροπών εγκεφαλικού και εμφράγματος του μυοκαρδίου. 1059
4 Η άμεση μηχανική θρομβεκτομή είναι ισότιμη του συνδυασμού θρομβόλυσης-μηχανικής θρομβεκτομής σε ασθενείς με σοβαρό εγκεφαλικό και απόφραξη μεγάλου αγγειακού κλάδου της πρόσθιας κυκλοφορίας. 1014
5 Σεμινάρια από τον Ελληνικό Οργανισμό Εγκεφαλικών 941
6 Υψηλός επιπολασμός ασβεστοποίησης του ενδοκρανιακού τμήματος της έσω καρωτίδας στο γενικό πληθυσμό (>80%). 2837
7 Η έκβαση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή που έπαθαν εγκεφαλική αιμορραγία λόγω κουμαρινικών παραμένει κακή παρά την ταχεία διόρθωση του INR μετά από χορήγηση συμπλεγμάτων προθρομβίνης (prothrombin complex concentrates, PCCs). 2655
8 Το 20% των περιπτώσεων καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς γίνεται σε άτομα με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Το όφελος από την ενδαρτηρεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς είναι αβέβαιο. 2765
9 H έλλειψη σωματικής άσκησης ευθύνεται για το 10% των θανάτων παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι η εξάλειψη της σωματικής αδράνειας θα μπορούσε να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού κατά 0.68 έτη (από 0.41 έως 0.95). 2691
10 Ταχεία αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης της πρώτες ώρες μετά από εγκεφαλική αιμορραγία μειώνει τον όγκο του αιματώματος και βελτιώνει την έκβαση (The INTERACT1 study). 2674
11 Η κατανάλωση κρόκου αυγού συσχετίζεται με το φορτίο της καρωτιδικής πλάκας και θα πρέπει να αποφεύγεται από άτομα με αυξημένο καρδιοαγγειακό κίνδυνο. 2668
12 Η χρήση στατινών σε ασθενείς με φυσιολογικά ή λίγο αυξημένα τριγλυκερίδια συσχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης παγκρεατίτιδας. 2850
13 Η προσθήκη της μέτρησης του carotid intima-media thickness (CIMT) βελτιώνει ελάχιστα την προγνωστική αξία του Framingham Risk Score σε σχέση με το έμφραγμα μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού, με αποτέλεσμα μικρή κλινική αξία. 2688
14 Δεν υπάρχει διαφορά στην έκβαση ασθενών με διαχωριστικό ανεύρυσμα των εξωκρανιακών καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών όσον αφορά στη θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά. 2717
15 Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή έχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων και αιμορραγίας. 2720
16 Ο συνδυασμός ασπιρίνης-κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με κενοχωριώδη έμφρακτα (Lacunar) δεν μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών αλλά διπλασιάζει τον κίνδυνο των αιμορραγιών και αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη (SPS3 Trial). 3104
17 H χορήγηση του νευροπροστατευτικού φαρμάκου citicoline κατά την οξεία και υποξεία φάση ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ δεν βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών (ICTUS study). 1793
18 Αυξημένος κίνδυνος θανάτου ή ΑΕΕ εντός των πρώτων 30 ημερών από την καρωτιδική αγγειοπλαστική σε σύγκριση με την ενδαρτηρεκτομή έδειξε νέα μετανάλυση στην οποία συμπεριελήφθησαν 7572 ασθενείς (updated systematic Cochrane review). 1810
19 Η προσθήκη ασπιρίνης κατά την διάρκεια της οξείας φάσης ισχαιμικού ΑΕΕ ασθενών που λαμβάνουν θρομβολυτική αγωγή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας (ARTIS trial). 1769
20 Η συσκευή TREVO υπερέχει της συσκευής MERCI στην μηχανική απομάκρυνση του θρόμβου μεγάλων ενδοκρανιακών αγγείων κατά την οξεία φάση ισχαιμικών ΑΕΕ (TREVO 2 study). 1783
21 Το όφελος από τη νοσηλεία ασθενών με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε οργανωμένη μονάδα ΑΕΕ είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο όφελος ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ. 1801
22 Η χρήση στατινών κατά την διάρκεια νοσηλείας ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ συσχετίζεται με καλύτερη έκβαση και επάνοδο του ασθενούς στο σπίτι του. 1696
23 Ο κίνδυνος Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ) σε άτομα >65 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες ανεξάρτητα από τη θεραπεία πρόληψης με κουμαρινικά. 1686
24 Η χορήγηση iv θειικού μαγνησίου για πρόληψη αγγειοσπάσμου σε ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορραγία δεν βελτιώνει την κλινική έκβαση των ασθενών (μελέτη MASH-2). 1872
25 Η χορήγηση θρομβόλυσης (αλτεπλάση) σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ και θεραπευτικό παράθυρο 6 ωρών δεν βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών (μελέτη IST-3). 2090
26 Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της ανευρυσματικής υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από την AHA/ASA. 1543
27 Η χρήση κινητής μονάδας διαχείρισης οξέων ισχαιμικών ΑΕΕ μειώνει κατά το ήμισυ τον χρόνο απόφασης έναρξης θεραπευτικής αγωγής. 1573
28 Η αναζήτηση ενός ακτινολογικού σημείου (spot-sign) σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία με χρήση της Αξονικής Τομογραφικής Αγγειογραφίας βοηθά σημαντικά στην πρόβλεψη επέκτασης του αιματώματος. 1767
29 Το CHA2DS2-VASc score δίνει καλύτερη πρόβλεψη του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. 1686
30 Αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε κλινικό περιβάλλον. 1777
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 10