Προνοσοκομειακό πρωτόκολλο, πρόσβαση στη θρομβόλυση, Καναδάς PDF Εκτύπωση E-mail


Προνοσοκομειακό πρωτόκολλο άμεσης μεταφοράς των ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό σε ειδικά κέντρα, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε θρομβόλυση. Το ποσοστό των ασθενών με ισχαιμικό εγκεφαλικό στους οποίους χορηγήθηκε αλτεπλάση, αυξήθηκε από 9.5% σε 23.4% γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη οργάνωσης, συντονισμένης ομαδικής δουλειάς, εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη επαρκούς προσωπικού και διαθέσιμων κρεβατιών.

Διαβάστε περισσότερα
(Stroke, American Heart Association Journals, October 29, 2009)