Ασπιρίνη, πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη αγγειακών συμβαμάτων PDF Εκτύπωση E-mail

Μεταανάλυση μελετών του ρόλου της ασπιρίνης στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη αγγειακών συμβαμάτων. Παρά το όφελος της ασπιρίνης στη δευτερογενή πρόληψη (μείωση 25% των εγκεφαλικών και καρδιακών επεισοδίων χωρίς στατιστικά σημαντική αύξηση των αιμορραγικών εγκεφαλικών), ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη φαίνεται αβέβαιος, καθώς παρά τη μείωση σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων (12%) μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αιμορραγία.

Διαβάστε περισσότερα
(The Lancet, Volume 373, Issue 9678)