Νέες συστάσεις για την κλινική εκτίμηση και ανεύρεση αδιάγνωστων περιπτώσεων σακχαρώδους διαβήτη PDF Εκτύπωση E-mail
H American Diabetes Association (ADA), δημοσίευσε νέες συστάσεις για την κλινική εκτίμηση και ανεύρεση αδιάγνωστων περιπτώσεων σακχαρώδους διαβήτη. Οι νέες συστάσεις στηρίζονται στην χρήση της hemoglobin A1c (A1c): τιμές 5.7% έως 6.4% προσδιορίζουν την ύπαρξη προ-διαβήτη, ενώ τιμές > 6.5% προσδιορίζουν την ύπαρξη σακχ. διαβήτη.

Διαβάστε περισσότερα