Ρομποτική θεραπεία για την αποκατάσταση της κινητικότητας του άνω άκρου σε ασθενείς με εγκεφαλικό. PDF Εκτύπωση E-mail


Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Η μία ομάδα έκανε ρομποτική θεραπεία, η δεύτερη ομάδα έκανε εντατική φυσικοθεραπεία ενώ η τρίτη έλαβε την απλή φροντίδα υγείας που προέβλεπε η κατάσταση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ενώ η ρομποτική θεραπεία δε φάνηκε να υπερέχει στην κινητική αποκατάσταση τους πρώτους τρεις μήνες, όσον αφορά την πιο μακροπρόθεσμη αποκατάσταση (πρώτοι 9 μήνες), τόσο η ομάδα της ρομποτικής θεραπείας όσο και αυτή της εντατικής φυσικοθεραπείας παρουσίασαν  βελτιωμένα αποτελέσματα συγκριτικά με την τρίτη ομάδα ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα