Ενδοαγγειακή αποκατάσταση έναντι ανοιχτού χειρουργείου σε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. PDF Εκτύπωση E-mail

Μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη της Μ. Βρετανίας διάρκειας πέντε χρόνων όπου συγκρίνονται τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της ενδοαγγειακής αποκατάστασης έναντι του ανοιχτού χειρουργείου σε ασθενείς με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ενδοαγγειακή αποκατάσταση σχετίζεται με μειωμένη διεγχειρητική θνητότητα, όμως η συνολική θνητότητα κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Ακόμα, η ενδοαγγειακή αποκατάσταση σχετίστηκε με περισσότερες απώτερες επιπλοκές και επανεπεμβάσεις καθώς και με υψηλότερο κόστος σε σχέση με την κλασική ανοιχτή μέθοδο.

Διαβάστε περισσότερα