Μετανάλυση για το χρόνο χορήγησης ενδοφλέβιας αλτεπλάσης σε οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό PDF Εκτύπωση E-mail

Μεταανάλυση μελετών που συμπεριλαμβάνει και στοιχεία από πιο πρόσφατες έρευνες (ΕCASS 3, EPITHET) επιβεβαιώνει το όφελος της χορήγησης αλτεπλάσης εντός 4.5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και δείχνει για πρώτη φορά ότι η υπέρβαση αυτού του ορίου σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας δε φάνηκε να συνδέεται με το χρόνο χορήγησης αλτεπλάσης και άρα δε φαίνεται να αποτελεί την αιτία αυξημένης θνητότητας μετά το παράθυρο των 4.5 ωρών. Ακόμα από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι όσο νωρίτερα χορηγείται θρομβόλυση τόσο μεγαλύτερο είναι  και το όφελος για τον ασθενή.

Διαβάστε Περισσότερα