Τα σημαντικότερα νέα για εγκεφαλικά από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εγκεφαλικών της Βαρκελώνης (25 έως 28 Μαΐου 2010) PDF Εκτύπωση E-mail
Το 19ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εγκεφαλικών πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη
(25 έως 28 Μαΐου 2010) αφήνοντας πίσω του σημαντικά μηνύματα και ελπίδες για το μέλλον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μεγάλων κλινικών μελετών.

Η μελέτη CREST δεν ανέδειξε τελικά υπεροχή της αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση stent έναντι της ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με ασυμπτωματική ή συμπτωματική στένωση καρωτίδων. Οι δύο μέθοδοι σε έμπειρα χέρια θεωρούνται μακροπρόθεσμα το ίδιο αποτελεσματικές με ίσως μια μικρή υπεροχή της τοποθέτησης stent σε νεώτερους ασθενείς και της ενδαρτηρεκτομής σε ηλικιωμένους λόγω της αυξημένης ασβεστοποίησης και ελικοειδούς πορείας των αγγείων τους.
 
Η μελέτη ACES απάντησε θετικά στο ερώτημα αν οι εγκεφαλικές μικροεμβολές, όπως αυτές ανιχνεύονται με το διακρανιακό υπερηχογράφημα, μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση Α.Ε.Ε σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με αθηροσκληρωτική νόσο καρωτίδων. Με αυτόν τον τρόπο ανιχνεύονται ασυμπτωματικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου που ίσως ωφεληθούν από την πρώιμη ενδαρτηρεκτομή ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις Δανών ερευνητών, οι οποίοι αντιτίθενται στην ενδαρτηρεκτομή ασυμπτωματικών ασθενών ανεξαρτήτως στένωσης.
Όσο αφορά τη μελέτη COSSACS, τα πρώτα αποτελέσματα δε φαίνεται να μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα για διακοπή ή συνέχιση της ανθυπερτασικής θεραπείας στην οξεία φάση του Α.Ε.Ε, και η μελέτη διακόπηκε πρόωρα.

Άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα είναι ότι η ηλικία δε φαίνεται να αποτελεί πια πλήρη αντένδειξη για θρομβόλυση, αφού η ανάλυση των δεδομένων των μελετών SITS και VISTA έδειξε υπεροχή της θρομβόλυσης έναντι του placebo ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπλέον, η συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη και παλαιού Α.Ε.Ε δεν αποτελεί πια αντένδειξη για τη διενέργεια θρομβόλυσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης VISTA. Τέλος, η μελέτη CSPS II ανέδειξε την υπεροχή του αντιαιμοπεταλιακού cilostazol σε σχέση με την ασπιρίνη στη δευτερογενή πρόληψη του Α.Ε.Ε, ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχρόνως ARBs.