Ανθυπερτασική αγωγή μετά από εγκεφαλικό PDF Εκτύπωση E-mail


Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης COSSACS από την Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με την συνέχιση ή μη των ανθυπερτασικών φαρμάκων που ελάμβανε ο ασθενής πριν το εγκεφαλικό. Η μελέτη σταμάτησε σχετικά πρόωρα και δεν ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνέχιση της ανθυπερτασικής δεν μειώνει την θνητότητα 6 μήνες μετά, δεν μειώνει όλα τα καρδιοαγγειακά συμβάντα καθώς και όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

Διαβάστε Περισσότερα