Η χορήγηση βιταμίνης Β σε ασθενείς με παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό δεν προλαμβάνει την εμφάνιση νέων καρδιαγγειακών συμβάντων. PDF Εκτύπωση E-mail

Μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας 3-4 ετών,  περιελάμβανε την παρακολούθηση 8164 ασθενών, από τους οποίους , στους μισούς διδόταν placebo και στους υπόλοιπους βιταμίνη Β (φυλλικό οξύ, βιταμίνες Β6 και Β12).
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η καθημερινή χορήγηση βιταμίνης Β  σε ασθενείς με πρόσφατο-παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ασφαλής αλλά δεν προλαμβάνει την εμφάνιση νέων καρδιαγγειακών συμβάντων. 

Διαβάστε το άρθρο.