Το σάκχαρο εισόδου επηρεάζει την έκβαση των ασθενών που έλαβαν θρομβόλυση. PDF Εκτύπωση E-mail

Σε μια προοπτική πολυκεντρική μελέτη, 5ετούς διάρκειας, με τη συμμετοχή περίπου 16.000 ασθενών, συσχετίσθηκαν οι τιμές του σακχάρου εισόδου και η έκβαση των ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, που έλαβαν θρομβόλυση.
Τα αποτέλεσματα έδειξαν πως τιμές >120mg / dl γλυκόζης, σχετίζονται με μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας ενώ τιμές μεταξύ 181 και 200 με αυξημένο ρίσκο ενδοκράνιας αιμορραγίας.
Συστήνεται στενός έλεγχος της γλυκόζης στην οξεία φάση του εγκεφαλικού μετά τη θρομβόλυση.
 
Διαβάστε το άρθρο.