Επιτυχής ενδαρτηρεκτομή σε νέους ασθενείς μειώνει τον 10-ετή κίνδυνο νέων εγκεφαλικών. PDF Εκτύπωση E-mail


Επιτυχής ενδαρτηρεκτομή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 75 ετών με στένωση της καρωτίδας μειώνει τον 10-ετή κίνδυνο νέων εγκεφαλικών.

Διαβάστε το άρθρο.