Οι νέες οδηγίες της American Heart Association για το CPR. PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με την American Heart Association η σειρά στο έως τώρα επικρατών τρίπτυχο A-B-Cs (Airway-Breathing-Compressions) του CPR, θα πρέπει να αλλάξει σε C-A-B (Compressions-Airway-Breathing).