Ασυμπτωματική αιμορραγική μετατροπή εμφράκτων σε συσχέτιση με την αναπηρία, τον τύπο του εγκεφαλικού και την θεραπεία. PDF Εκτύπωση E-mail


Λίγα γνωρίζουμε όσον αφορά στην ασυμπτωματική αιμορραγική μετατροπή εμφράκτων σε σχέση με τους  παράγοντες  κινδύνου και την έκβαση των ασθενών.
Σε μια πρόσφατη ανάλυση που αφορούσε δύο ομάδες ασθενών, που έλαβαν Tinzaparin και ασπιρίνη αντίστοιχα,  τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εμφάνιση αιμορραγικής μετατροπής αυξάνεται τόσο στα εγκεφαλικά με φλοιώδη συμπτώματα όσο και στα καρδιοβιοεμβολικά, αλλά και σε εκείνα με αθηρωματική νόσο μεγάλων αγγείων.
Επιπροσθέτως η επαρίνη δεν αυξάνει το ρίσκο εμφάνισης της αιμορραγικής μετατροπής, ενώ ακόμη η τελευταία δε σχετίζεται με την ανικανότητα των ασθενών μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Διαβάστε το άρθρο.