Μελέτη SCAST: Η μείωση της πίεσης με candesartan σε ασθενείς κατά την οξεία φάση εγκεφαλικού, δε βοηθάει στην καλύτερη έκβασή τους. PDF Εκτύπωση E-mail


Η αυξημένη πίεση εντοπίζεται συνήθως στην οξεία φάση του εγκεφαλικού επεισοδίου και σχετίζεται με ρίσκο κακής έκβασης των ασθενών.

Η μελέτη SCAST διερεύνησε αν η μείωση της πίεσης με candesartan σε ασθενείς κατά την οξεία φάση εγκεφαλικού και αυξημένη πίεση ήταν ωφέλιμη.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 2029 ασθενείς άνω των 18 ετών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο και  πίεση > 140 mm Hg, όπου τους χορηγήθηκε candesartan ή placebo για 7 ημέρες. Τα στοιχεία έδειξαν πως η αγωγή με candesartan για τη μείωση της πίεσης όχι μόνο  δε βοηθάει στην καλύτερη έκβαση των ασθενών αλλά ίσως και να έχει και αρνητική επίπτωση.

Παρ’ όλα  αυτά μετά από 6μηνη παρακολούθηση δεν υπήρχε καμιά διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων των ασθενών, όσον αφορά στο ρίσκο θανάτου οποιασδήποτε αιτίας, καρδιακής ανακοπής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.  

Διαβάστε το άρθρο.