Διεθνείς διαχρονικές τάσεις σχετικά με τη συστολική αρτηριακή πίεση από το 1980 και εξής. PDF Εκτύπωση E-mail


Αξιολογήθηκαν οι διεθνείς τάσεις που αφορούν τη μέση συστολική πίεση σε ενήλικες άνω των 25 ετών από 199 χώρες και συγκεντρώθηκαν στοιχεία από κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες από 786 χώρες και 5,4 εκατ. συμμετέχοντες.

Βρέθηκε πως η μέση συστολική πίεση μειώθηκε από το 1980, αλλά με σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Η συστολική πίεση βρέθηκε πιο υψηλή στις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες.

Διαβάστε το άρθρο.