Η εντατική μείωση της γλυκόζης αυξάνει τη θνησιμότητα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακή νόσο. PDF Εκτύπωση E-mail


Στη μελέτη αυτή, που διήρκεσε κατά μέσο όρο 3,7 έτη, έλαβαν μέρος δύο ομάδες ασθενών με διαβήτη τύπου 2 και καρδειαγγειακή νόσο. Στην πρώτη ομάδα επιχειρήθηκε εντατική θεραπεία για τη μείωση της γλυκοζυλιωμένης στα επίπεδια < 6%, ενώ στη δεύτερη ομάδα επιχειρήθηκε μείωση της γλυκοζυλιωμένης στα επίπεδα του 7 με 7,9 %.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ενταντική θεραπεία μειώνει τα μη θανάσιμα εμφράγματα του μυοκαρδίου, αλλά αυξάνει τη θνησιμότητα και άρα δεν μπορεί να συστηθεί σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Διαβάστε το άρθρο.