Χορήγηση διπλής θεραπείας με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και αναστολείς των υποδοχέων ης αγγειοτενσίνης σε ηλικιωμένους ασθενείς. PDF Εκτύπωση E-mail
 
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η επίπτωση μιας διπλής θεραπείας με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης σε ηλικιωμένους ασθενείς.
 
Στη μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς μέσης ηλικίας 76 ετών στους οποίους χορηγήθηκε μονή και διπλή θεραπεία.
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ασθενείς που έλαβαν τη διπλή θεραπεία παρουσίασαν σε μεγαλύτερη συχνότητα νεφρική δυσλειτουργία όπως και υπερκαλιαιμία σε σχέση με τους αντίστοιχους που έλαβαν μονή.