Η χορήγηση στατινών σε μεγάλες δόσεις σχετίζεται με ρίσκο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη. PDF Εκτύπωση E-mail

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του συσχετισμού σακχαρώδους διαβήτη και αυξημένων ή μέτριων δόσεων στατινών.

Από συνολικά 32752 συμμετέχοντες οι 2479 εμφάνισαν διαβήτη, ενώ από αυτούς στους 1449 είχαν χορηγηθεί αυξημένες δόσεις στατινών. Επίσης 6684 αντιμετώπισαν καρδιαγγειακά συμβάντα, όπως καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου και  εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η θεραπεία με στατίνες σε μεγάλες δόσεις ενισχύουν το ρίσκο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη.


Διαβάστε το άρθρο.