Η ανώτερη δόση Αλτεπλάσης παραμένει στα 90mg και για ασθενείς με εγκεφαλικό, βάρους >100kg. PDF Εκτύπωση E-mail

Η ανώτερη δόση ενδοφλέβιας χορήγησης αλτεπλάσης σε ασθενείς κατά την οξεία φάση εγκεφαλικού  είναι 90mg. Συνεπώς ασθενείς που ζυγίζουν >100kg λαμβάνουν μειωμένη δόση σε σχέση με το βάρος τους.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει αν η μειωμένη αυτή δόση σχετίζεται με χειρότερη έκβαση των ασθενών κατόπιν θρομβόλυσης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως περισσότεροι ασθενείς (2,6% έναντι 1,7%) που ζυγίζουν >100kg εμφάνισαν εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας και βελτίωσης των νευρολογικών συμπτωμάτων στις 2 περιπτώσεις ήταν περίπου το ίδιο.

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την τρέχουσα ανώτερη δόση των 90mg για όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως βάρους.

Διαβάστε το άρθρο.