Το Clazosentan δεν προλαμβάνει τον αγγειόσπασμο και δεν βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών με υπαραχνοειδή αιμορραγία. PDF Εκτύπωση E-mail

Το Clazosentan  (αναστολέας των υποδοχέων της ενδοθηλίνης) δοκιμάστηκε (iv 5mg/h) σε τυχαιοποιημένη μελέτη (CONSCIOUS-2, phase 3 trial) ασθενών με υπαραχνοειδή αιμορραγία που υποβλήθηκαν σε χειρουργική απολίνωση του ανευρύσματος. Τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία στις 6 εβδομάδες (θάνατος, έμφρακτα λόγω αγγειόσπασμου, καθυστερημένο νευρολογικό έλλειμμα) ήταν 21% στην ομάδα του clazosentan και 29% στην ομάδα placebo (p=0.10). Οι επιπλοκές όμως από τους πνεύμονες, η αναιμία και τα υποτασικά επεισόδια ήταν σαφώς περισσότερα στην ομάδα του clazosentan.

Διαβάστε το άρθρο.