Αυξημένη τάση του ποσοστού των εγκύων γυναικών με εγκεφαλικό στις Η.Π.Α. από το 1994-2007. PDF Εκτύπωση E-mail

Το εγκεφαλικό συμβάλλει σημαντικά στη θνησιμότητα κατά την εγκυμοσύνη. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις τάσεις στα περιστατικά νοσηλευόμενων εγκύων γυναικών που υπέστησαν εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στις Η.Π.Α. από το 1994-2007.

Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένη τάση του ποσοστού των εγκύων γυναικών με εγκεφαλικό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετά τον τοκετό, από το 1994 έως το 2007.  


Διαβάστε το άρθρο.