Αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής ή πτερυγισμού με τη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. PDF Εκτύπωση E-mail

Η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAID) ή εκλεκτικών αναστολέων της κυκλο-οξυγενάσης (COX 2 inhibitors) αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Πληθυσμιακή μελέτη ασθενών-μαρτύρων (32602 περιπτώσεις) από τη Βόρειο Δανία έδειξε ότι ό κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής από τη χρήση των NSAID ήταν 17% και από τους COX 2 inhibitors 27%. Ο κίνδυνος δε ήταν ακόμη μεγαλύτερος για τους ασθενείς που λάμβαναν για πρώτη φορά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.