Οι δείκτες κατηγοριοποίησης σε άτομα >75 ετών με κολπική μαρμαρυγή έχουν περιορισμένη προγνωστική ικανότητα όσον αφορά στην εμφάνιση εγκεφαλικού. PDF Εκτύπωση E-mail
 
Ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών ανεξαρτήτως φύλου με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να θεωρούνται υψηλού κινδύνου βάσει δευτερογενούς ανάλυσης των αποτελεσμάτων της μελέτης Birmingham Atrial Fibrillation in the Aged trial (BAFTA). Στην ανάλυση αυτή εκτιμήθηκε η προγνωστική ικανότητα των γνωστών μέχρι τώρα δεικτών κατηγοριοποίησης (CHADS2, NICE, ACC/AHA/ESC, CHA2DS2-VASc) σε άτομα άνω των 75 ετών όπου βρέθηκε παρόμοια μεταξύ των διαφόρων σχημάτων και όχι υψηλής ακριβείας (C statistic ranging from 0.55 to 0.62).