Χειρότερη έκβαση των ασθενών που παρουσίαζαν υποκείμενο αρτηριακό διχασμό και έλαβαν θρομβόλυση κατά την οξεία φάση εγκεφαλικού. PDF Εκτύπωση E-mail

Σκοπός της μελέτης ήταν να παρακολουθηθεί η έκβαση κατά τη νοσηλεία των ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο και υποκείμενο αρτηριακό διχασμό, οι οποίοι έλαβαν θρομβολυτική αγωγή. Από τους 47899 ασθενείς με εγκεφαλικό, μόλις το 1% παρουσίαζε αρτηριακό διχασμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ποσοστό ευνοϊκής έκβασης ήταν χαμηλότερο στους ασθενείς με εγκεφαλικό και υποκείμενο αρτηριακό διχασμό που έλαβαν θρομβόλυση.    


Διαβάστε το άρθρο.