Η νεοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή σε υγιείς γυναίκες μέσης ηλικίας είναι ανεξαρτήτως σχετιζόμενη με καρδιαγγειακούς και μη θανάτους. PDF Εκτύπωση E-mail

Σκοπός της μελέτης ήταν η νεοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή σε υγιείς γυναίκες μέσης ηλικίας (45-59 ετών) και η συσχέτισή της με καρδιαγγειακό ή μη θάνατο και την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβάντων (εγκεφαλικό, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα HRs όσον αφορά στους καρδιαγγειακούς και μη θανάτους ήταν 4.18, (95 % CI 2.69-6.51) και 1.66 (95 % CI 1.19-2.3) αντιστοίχως.

Μεταξύ των γυναικών με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή το υψηλό ρίσκο θνητότητας περιορίστηκε σε καρδιαγγειακές αιτίες (HR: 2.94 95% CI 1.55-5.59)   

Διαβάστε το άρθρο.