Το Rivaroxaban (Xarelto) εγκρίνεται σε άτομα με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. PDF Εκτύπωση E-mail


H European Medicines Agency έκανε αποδεκτό το Rivaroxaban (Xarelto), από του στόματος αναστολέας του παράγοντα Xa για πρόληψη εγκεφαλικών και συστηματικής εμβολής σε άτομα με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή.

Διαβάστε το άρθρο.