Οι στατίνες σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό δε σχετίζονται με την εμφάνιση ενδοκρανιακής αιμορραγίας. PDF Εκτύπωση E-mail

Σκοπός της μελέτης ήταν η συσχέτιση της αγωγής με στατίνες σε ασθενείς μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με την εμφάνιση ενδοκράνιας αιμορραγίας. Στη μελέτη πήραν μέρος 17872 ασθενείς ηλικίας >66 ετών που ξεκίνησαν θεραπεία με στατίνες μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό και παρακολουθήθηκαν περίπου για 4 χρόνια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξυ των στατινών και την εμφάνιση ενδοκρανιακής αιμορραγίας.   


Διαβάστε το άρθρο.