Η Bayer AG ανακοίνωσε ότι το Rivaroxaban μειώνει σημαντικά το συνδυασμό αγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών σε άτομα με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. PDF Εκτύπωση E-mail

Η Bayer AG ανακοίνωσε ότι στη διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ (ATLAS ACS TIMI 51)  σε ασθενείς, το Rivaroxaban  μειώνει σημαντικά το συνδυασμό αγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών σε άτομα με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Υπάρχει όμως μια αντίστοιχη αύξηση των αιμορραγικών συμβάντων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης ίσως ανακοινωθούν στο επόμενο συνέδριο της American Heart Association στα μέσα του επόμενου Νοέμβρη.

Διαβάστε το άρθρο.