Νέες κατευθυντήριες οδηγίες από την ESC για την αντιμετώπιση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς επίμονη ανάσπαση του διαστήματος ST. PDF Εκτύπωση E-mail

Διαβάστε το κείμενο των οδηγιών.