Συνδυασμός αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με συμπτωματική ενδοκράνια στένωση: επισημάνσεις επιλεγμένων άρθρων. PDF Εκτύπωση E-mail

Το περιοδικό Stroke πρόσφατα συγκέντρωσε ορισμένες επισημάνσεις που αφορούν μελέτες για την καλύτερη αντιμετώπιση ασθενών με συμπτωματική ενδοκράνια στένωση. Μερικές από αυτές είναι:
  • WASID ( Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease ): Προτίμηση της ασπιρίνης ως αντιθρομβωτικού παράγοντα στην πρόληψη υποτροπιάζοντος εγκεφαλικού.
  • TOSS ( Trial of cilοstazol in Symptomatic intracranial arterial Stenosis ): H θεραπεία με σιλοσταζόλη και ασπιρίνη ήταν ανώτερη αυτής με σκέτη ασπιρίνη όσον αφορά στην εξέλιξη της ενδοκράνιας στένωσης.
  • TOSS 2 : Η σιλοσταζόλη δεν ανακόπτει την εξέλιξη της ενδοκράνιας στένωσης σε σχέση με την κλοπιδογρέλη.