Η ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία είναι ίδια μεταξύ ασθενών που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή και αυτών σε αγγειοπλαστική με χρήση stent. PDF Εκτύπωση E-mail

Υπομελέτη της μεγάλης τυχαιοποιημένης μελέτης CREST που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JACC δείχνει ότι αν και κατά τις πρώτες εβδομάδες η ποιότητα ζωής, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα SF-36, ήταν καλύτερη στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική+ stent ένα χρόνο μετά ήταν παρόμοια με αυτών που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή.

Διαβάστε το άρθρο.