Καρωτιδική αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent σε ασθενείς άνω των 65 ετών συνοδεύεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών όταν γίνεται από γιατρούς που έχουν μικρή εμπειρία ή διενεργούν λίγες αγγειοπλαστικές ανά έτος. PDF Εκτύπωση E-mail

Μελέτη παρατήρησης από τις ΗΠΑ που περιλαμβάνει 2339 γιατρούς που διενήργησαν 24701 αγγειοπλαστικές μεταξύ 2005-2007. Οι ιατρικές πράξεις κατατάχθηκαν σε <6, 6-11, 12-23, και ≥24 ανά έτος από κάθε γιατρό. Η θνητότητα 1ου μηνός ήταν 2.5%, 1.9%, 1.6% και 1.4% μεταξύ των 4 κατηγοριών. Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική από γιατρούς με <6 πράξεις ανά έτος είχαν 90% περισσότερο κίνδυνο θανάτου από αυτούς με ≥24 ανά έτος (OR 1.9; 95% CI, 1.4-2.7; P < .001). Επίσης ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πρώιμη αγγειοπλαστική από γιατρούς με σύντομη εμπειρία είχαν αυξημένο κίνδυνο θνητότητας (OR 1.7; 95% CI, 1.2-2.4; P = .001).

Διαβάστε το άρθρο.