Η χαμηλή συστολική πίεση (κάτω από 120 mmHg) φαίνεται να αυξάνει το ρίσκο υποτροπής ισχαιμικού εγκεφαλικού. PDF Εκτύπωση E-mail

Στη μελέτη αυτή συσχέτισαν τα επίπεδα της συστολικής αρτηριακής πίεσης και το ρίσκο της επανεμφάνισης ισχαιμικού εγκεφαλικού. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 5 ομάδες:

α) πολύ χαμηλή - φυσιολογική (< 120 mmHg),
β) χαμηλή - φυσιολογική (< 120-130 mmHg)
γ) υψηλή - φυσιολογική (130-140 mmHg)
δ) υψηλή (140 - 150 mmHg)
ε) πολύ υψηλή (> 150 mmHg)


Από τα αποτελέσματα εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι ομάδες που εμφάνισαν υψηλό ρίσκο υποτροπής εγκεφαλικού ήταν οι α, δ και ε.

Διαβάστε το άρθρο.