Πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή σε ασθενείς με βαριά σηψαιμία κατά τη νοσηλεία τους και εγκεφαλικό επεισόδιο. PDF Εκτύπωση E-mail

Νέα αναδρομική μελέτη θέλησε να καταδείξει την επίπτωση της πρωτοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με βαριά σηψαιμία κατά τη νοσηλεία τους. Από το δείγμα ασθενών με βαριά σηψαιμία, το 5,9% εμφάνισε κολπική μαρμαρυγή έναντι του 0,05% εκείνων που δεν είχαν σηψαιμία.

Στους ασθενείς με βαριά σηψαιμία εκείνοι οι οποίοι εμφάνισαν νέα  κολπική μαρμαρυγή είχαν και μεγαλύτερο ρίσκο να παρουσιάσουν εγκεφαλικό κατά τη νοσηλεία τους (2,6%) έναντι εκείνων χωρίς κολπική μαρμαρυγή (0,6%), αλλά και μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας (56% έναντι 39%).

Συνεπώς από τους ασθενείς με βαριά σηψαιμία οι ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή είχαν και μεγαλύτερη πιθανότητα εγκεφαλικού και θανάτου κατά τη νοσηλεία τους εν συγκρίσει με τους αντίστοιχους που είτε δεν είχαν καθόλου ή είχαν χρόνια κολπική μαρμαρυγή.

Διαβάστε το άρθρο.