Η σωστή αντιμετώπιση του πυρετού, της υπεργλυκαιμίας και της δυσκαταποσίας σε ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο που νοσηλεύονται σε μονάδες εγκεφαλικών μειώνει σημαντικά τη θνητότητα και αναπηρία (ΝΝΤ 6.4). PDF Εκτύπωση E-mail

Μεγάλη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet σε 19 μονάδες οξέων εγκεφαλικών στην Αυστραλία, έδειξε ότι η σωστή αντιμετώπιση των παραπάνω τριών παραγόντων ( δηλ. του πυρετού, της υπεργλυκαιμίας και της δυσκαταποσίας ) από ομάδα νοσηλευτριών μείωσε τη θνητότητα και αναπηρία κατά απόλυτο ποσοστό 15.7% (95% CI 5.8-25.4).

Διαβάστε το άρθρο.