Υποκλινική κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) σε ασθενείς με βηματοδότη σχετίζεται με υψηλό ρίσκο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. PDF Εκτύπωση E-mail

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 2580 ασθενείς με πρόσφατη τοποθέτηση βηματοδότη, ηλικίας άνω των 65 ετών, με ιστορικό υπέρτασης και χωρίς κλινική εικόνα ΚΜ.
Στους 3 μήνες παρακολούθησης βρεθήκαν 261 ασθενείς (10.1%) με επεισόδια υποκλινικής ΚΜ, η οποία σχετίστηκε με αυξημένο ρίσκο εμφάνισης κλινικής ΚΜ (HR, 5.56; 95% CI, 3.78 to 8.17; P<0.001) και ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστημικής εμβολής (HR, 2.49; 95% CI, 1.28 to 4.85; P=0.007)       

Διαβάστε το άρθρο.