Ο προσδιορισμός της δόσης της warfarin κάθε 12 εβδομάδες είναι το ίδιο ασφαλής με τον αντίστοιχο κάθε 4 εβδομάδες. PDF Εκτύπωση E-mail

Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 250 ασθενείς που ελάμβαναν warfarin για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα αυτής έδειξαν ότι ο προσδιορισμός της δόσης της warfarin κάθε 12 εβδομάδες φαίνεται πως είναι το ίδιο ασφαλής με τον προσδιορισμό της δόσης ανά 4.

Διαβάστε το άρθρο.