Η προφύλαξη με ασπιρίνη σε άτομα χωρίς προγενέστερη καρδιαγγειακή νόσο δε μειώνει την πιθανότητα καρδιαγγειακού θανάτου. PDF Εκτύπωση E-mail

Σε πρόσφατη μετανάλυση εξετάσθηκε η επίδραση της ασπιρίνης σε αγγειακές και μη αγγειακές επιπτώσεις στην πρωτογενή πρόληψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρ’ όλο που η ασπιρίνη μείωσε δραστικά τα μη θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδίου δεν παρατηρήθηκε το ίδιο και στις θανατηφόρες περιπτώσεις.

Επομένως δε συστήνεται η χρήση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη γιατί το μικρό κλινικό όφελος αντισταθμίζεται από σημαντικά αιμορραγικά περιστατικά.

Διαβάστε το άρθρο.