Υποανάλυση της μελέτης FISS-tris έδειξε ότι η χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρινών (LMWH) στην οξεία φάση ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου που οφείλεται σε αθηρωμάτωση είναι ωφέλιμη και υπερτερεί της ασπιρίνης. PDF Εκτύπωση E-mail

Είναι γνωστό ότι υπάρχει απόλυτη ένδειξη χορήγησης ασπιρίνης σε όλα τα ισχαιμικά ΑΕΕ ανεξαρτήτως αιτιολογίας κατά την είσοδο και οξεία φάση της νόσου εκτός και αν λάβουν θρομβολυτική αγωγή. Στη τυχαιοποιημένη μελέτη “Fraxiparin in Stroke Study for the Treatment of Ischemic Stroke” (FISS-tris), που συνολικά δεν έδειξε υπεροχή, είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία για την ομάδα που είχαν αθηροθρόμβωση των μεγάλων αγγείων.

Ασθενείς ηλικίας >68 ετών που έλαβαν nadroparin 3800 IU/0.4mL υποδορίως δύο φορές την ημέρα παρουσίασαν καλύτερη έκβαση 6 μήνες μετά όπως εκτιμήθηκε με το Barthel Index score σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν ασπιρίνη 160 mg ημερησίως (OR 1.86, 95%CI 1.02–3.41, p=0.043). Ειδικότερα ασθενείς με αθηρωμάτωση του σπονδυλοβασικού συστήματος παρουσίασαν το μεγαλύτερο όφελος από την nadroparin (OR 5.76, 95%CI 2.00–16.56, p=0.001).

Διαβάστε το άρθρο.