Διαφορά της συστολικής αρτηριακής πίεσης μεταξύ των δύο βραχιόνων πάνω από 10 mmHg ή και περισσότερο είναι ένδειξη περαιτέρω αγγειακού ελέγχου, ενώ πάνω από τα 15 mmHg είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης καρδιοαγγειακών συμβάντων και θανάτου. PDF Εκτύπωση E-mail

Μετανάλυση 20 μελετών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet. Διαφορά της συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) μεταξύ των 2 βραχιόνων ≥ 10 mmHg συσχετιζόταν σημαντικά με στένωση της υποκλειδίου (RR 8.8, 95% CI 3.6—21.2).
Διαφορά ≥ 15 mmHg συσχετιζόταν με την ύπαρξη περιφερικής αρτηριακής  νόσου (RR 2.5, 95% CI 1.6—3.8), προϋπάρχοντος εγκεφαλικού επεισοδίου (RR 1.6, 95%CI 1.1—2.4), αύξηση της καρδιοαγγειακής θνητότητας ratio (HR 1.7, 95% CI 1.1—2.5) και της ολικής θνητότητας (HR 1.6, 95%CI 1.1—2.3).

Διαβάστε το άρθρο.