Κίνδυνοι της καρδιοαγγειακής νόσου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. PDF Εκτύπωση E-mail

Η συγκεκριμένη μετανάλυση αφορούσε άνδρες και γυναίκες έγχρωμους/ες και λευκούς /ες. Μετρήθηκαν οι παράγοντες κίνδυνου για καρδιοαγγειακή νόσο στις ηλικίες των 45, 55, 65 και 75 και συγκεκριμένα η πίεση, η χοληστερίνη, το κάπνισμα και ο διαβήτης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά στους δια βίου κινδύνους για καρδιοαγγειακή νόσο. Οι συμμετέχοντες άνω των 55 με πολύ καλό προφίλ παραγόντων κινδύνου (δηλ. χωρίς παράγοντες κινδύνου) είχαν σαφώς χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου από καρδιοαγγειακή νόσο μέχρι τα 80 έτη.
Συμπερασματικά οι διαφορές  κινδύνων της καρδιοαγγειακής νόσου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής έγκεινται στο προφίλ παραγόντων κινδύνου του καθενός.

Διαβάστε το άρθρο.