Μη φυσιολογικές τιμές αιματοκρίτη συνδέονται με αυξημένη θνητότητα σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό. PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής ακόμη και η μετρίου επιπέδου αναιμία είναι ανεξάρτητα σχετιζόμενη με αυξημένη πιθανότητα θανάτου κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά από εγκεφαλικό.
Πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές αιματοκρίτη σχετίζονται με βραχυπρόθεσμη θνητότητα μετά από εγκεφαλικό.

Διαβάστε το άρθρο.