Η GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) στη διαφορική διάγνωση του ισχαιμικού και αιμορραγικού εγκεφαλικού. PDF Εκτύπωση E-mail

Η GFAP απελευθερώνεται γρήγορα στο αίμα σε περίπτωση ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Η αυξημένη της συγκέντρωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης, εντοπίζεται περισσότερο σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία παρά με ισχαιμικό εγκεφαλικό.
Επομένως η μέτρηση της GFAP εντός 4-5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων βοηθά στη διαφορική διάγνωση μεταξύ αιμορραγικού και ισχαιμικού εγκεφαλικού. 

Διαβάστε το άρθρο.